Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

W sklepach GooglePlay i AppStore można już bezpłatnie pobrać na telefon aplikację mobilną „Rudnik – instalacje solarne”.

Aplikacja mobilna dedykowana jest projektowi „Energia słoneczna w gminie Rudnik – czyste środowisko” współfinansowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła do produkcji energii cieplnej w celu podgrzania ciepłej wody w gospodarstwach domowych.

Link do aplikacji mobilnej w GooglePlay (dla systemów android):
Link do aplikacji mobilnej w AppStore (dla systemów iOS):
Aplikacją można pobrać również bezpośrednio skanując jeden z poniższych kodów QR:
Skip to content