Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

4 miesięce

Czas od uruchomienia pierwszej instalacji

223

Zainstalowane kolektory

40 140 kWh

Zaoszczędzona energia

0,27 ha

Zachowane lasy

54,86 ton

Zachowane złoża węgla

Zaloguj się

aby mieś dostęp do formularzy, ankiet, stanu rozliczeń itp.

Aktualności

Aplikacja mobilna „Rudnik – instalacje solarne” już dostępna

Aplikacja mobilna „Rudnik – instalacje solarne” już dostępna

W sklepach GooglePlay i AppStore można już bezpłatnie pobrać na telefon aplikację mobilną "Rudnik - instalacje solarne". Aplikacja mobilna dedykowana jest projektowi „Energia słoneczna w gminie Rudnik – czyste środowisko” współfinansowanemu w ramach Regionalnego...

Zgłaszanie usterek i  wad w zamontowanych instalacjach OZE

Zgłaszanie usterek i wad w zamontowanych instalacjach OZE

Przypominamy Uczestnikom projektu, że wszelkie usterki, wadliwe działanie bądź uchybienia w montażu instalacji OZE należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Rudnik w następujący sposób: - pisemnie na adres: Urzędu Gminy Rudnik, Rudnik 71, 22-330 Rudnik -...

Skip to content